Äripäev ehitaja artikkel

Tuletõkkevahend

Professionaalsete ja keskkonnasõbralike puidukaitsevahendite ning tulekindlust tõstvatetoodete arendaja HOLZ Prof OÜ tooted on aastatepikkuse töö tulemusenatuntud üle maailma.

HOLZ Prof OÜ on meie loodud ning kannab edasi meie põhimõtet, milleks on puhtama, looduslikuma ja ohutuma elukeskkonna väärtustamine. Äris peab järgima oma uskumusi ning olemaaus,” sõnab ettevõtte tegevdirektor Irina Nikolajeva.

HOLZ Prof on alates 2005.aastast korduvalt Euroopa Liidufondidest oma toodete arendamiseks toetusi saanud. Viimati võeti osa Eurostarsi toetusprojektist,et töötada välja uusi tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid. Kui kolmvooru Brüsselis finants- ja tehniliste ekspertide valvsa silma alloli edukalt läbitud, saadi positiivne otsus. “Sellise toetuse määramine annab meile kvalifikatsiooni maailmatasemel ekspertidepoolt,” nendib Irina Nikolajeva.“Teeme aktiivselt koostööd paljude välisriikide organisatsioonide,laborite ja ülikoolidega, et tõestada oma toodete efektiivsust ja vastavust kõigile nõuetele ning suurendada selle kaudu eksporti.”

Kuigi iga riik eelistab oma tootjat, on HOLZ Profi komplekssel puidukaitsevahendil, mis omab tulekaitseklassi b-s1-d0, õnnestunud läbida vajalikud testid ning saada kohaliku päästeameti soovitus paljudes maades. “Tuleohutus on kõikjal oluline teema,” sõnab Irina Nikolajeva. “Meie tooted on müügil Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Hiinas, Hollandis, Inglismaal, Slovakkias ja Sloveenias. Huvi on üles näidanud Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa.”

Et oma tooteid järeletegemise eest kaitsta, omab puidukaitsevahend HOLZ Prof patente Eestis, Euroopas, USAs,Hiinas ja Venemaal. Eestis on HOLZ Profi tooted müügil kõigis hästi varustatud ehituskauplustes.

Lihtsad kasutada jakeskkonnale ohutud

Väga populaarne teema seoses viimaste aastate kohutavate tulekahjudega on puidu tulepüsivus. Irina Nikolajeva on kindel,et HOLZ Profi toodete kasutamine suudab hoida ära nii mõnegipuitehitise maani maha põlemise.“Maailmas on puidu immutamine tulekaitsevahendiga muutumas tavapäraseks. Meil Eestis on tuleohutuse tarvis olemas kodumaine ja ökoloogiline toode, mis võiksära hoida palju õnnetusi.”

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.