Tuletõkkevahendi kasutamine päästab elusid.

tulekahju-londonisLondonis juhtus 14.06.2017 õudne tragöödia. 24-korruselises hoones toimus tulekahju, mida loetakse nüüd linnas üheks suurimatest.

Aasta enne tulekahju tehti majas kapitaalremont, mille käigus paigaldati vahtplastist välisvooder. Kohalike ajalehtede väitel otsustas alltöövõtjaettevõte raha kokku hoida ja hankis voodriplaadid, mille ruutmeetri hind oli paari naela võrra odavam, kui selle tulekindlad analoogid. Selle tulemusel välisvooder süttis kergesti ja tuli levis kiiresti üle maja, mis tõigi kaasa hulgaliselt inimohvreid.

Seoses selle tragöödiaga otsustas ettevõtte Holz Prof OÜ juhtkond viia läbi tulekaitsevahendi HOLZ Prof katsetused vahtplastil. Alltoodud videol on näha erinevus kuidas lahtine tuli avaldab toimet töödeldud ja töötlemata vahtplastile. Töödeldud vahtplastil tuli ei levi ja kostub momentaalselt, kui viia põleti eemale.Töötlemata vahtplast aga põleb ära loetud sekundite jooksul.

Ettevõte Holz Prof OÜ hakkab ka edaspidi selles suunas töötama tuletõkkevahendiga HOLZ Prof.

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.