Välkommen till Holz Prof OÜ!

Vi har i över femton år arbetat med forskning och utveckling, produktion av kemikalier och försäljning av miljövänliga produkter för trä (flamskyddsmedel, biologiskt skydd) och andra material. Våra produkter är avsedda såväl för industrin som för hushåll. Produkterna är provade och godkända av många europeiska ackrediterade institut och certifieringsorgan. Vi förbättrar kontinuerligt våra tekniker för att kunna erbjuda kunderna effektiva och högkvalitativa produkter.

Vår produktserie inkluderar olika behandlingsmedel och lösningar för industriellt bruk och hushållsbruk..
Vårt credo:

Miljövänlighet
Innovation
Hög kvalitet
TRÄ

Vi är specialiserade på träskyddsprodukter för brandskydd (europeisk brandklass B-s1, d0) och skydd mot biologisk skada samt medel för dekorativ ytbehandling och trärenovering. Produkterna är certifierade och provade på laboratorier och i praktiken. Vi erbjuder lösningar som binds kemiskt till träets struktur för att inte laka ur och som gör träet starkare och mer motståndskraftigt.

METALL

Vår produktserie för metall ger effektivt korrosionsskydd, hämmar spridning av befintlig metallskada och förebygger uppkomst av ny korrosion. Behandlingen omvandlar korrosion och höjer metallens hållbarhet och livslängd.

STEN OCH BETONG

Våra produkter för sten och betong är lämpliga för inomhus- och utomhusbruk. Produkterna förfinar och lyfter fram den naturliga texturen av många olika typer av ytor såsom betong, porösa mineraliska ytor, tegel osv.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Våra rengörings- och desinfektionsmedel är lättanvända, miljövänliga och säkra för människor och djur. Produkterna är fria från VOC, klor och alkohol. Lösningarna skadar inte underlaget och bevarar dess textur.

H.SEPT RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDEL

Universalmedel för miljövänlig antibakteriell och desinficerande behandling

nop pdf downlaod1Instruktion för H Sept

H.SEPT är avsedd för rengöring av olika ytor där effektiv antibakteriell behandling krävs, t ex rostfri stålutrustning inom livsmedelsindustrin, sanitetsutrustning inom vård och annan utrustning inom industrin eller hemma.

VARFÖR VÄLJA H.SEPT?

  • Det är en godkänd lösning med antibakteriella egenskaper mot organismer såsom Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
  • Det avlägsnar effektivt smuts, mögel, korrosion, kalkavlagringar, fett och otrevliga lukter
  • Det är säkert för människor och djur
  • It Det är fritt från VOC, fenol och klor
  • Det är luktfritt och alkoholfritt
  • Det är brand- och explosionssäkert

ANVÄNDNING AV RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDLET H.SEPT

Produkten är lättanvänd och inte skadlig för människor, djur eller miljön. Var noga med att följa bruksanvisningen.

Medlet kan appliceras med pensel eller roller.

Åtgång: minst 100-150 ml/m2

Låt verka i 10 minuter efter applicering, borsta sedan vid behov och skölj ytan med vatten. Det är viktigt att skölja av produkten innan den torkar in, annars kan den bleka ytan. Vid färgade ytor rekommenderas ett arbetsprov före användning.

H.SEPT får inte blandas med andra produkter!

Kontakta ossgärna för hjälp och närmare information om H.Sept för miljövänlig antibakteriell och desinficerande behandling.

H Sept bottle

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.