GRUNT NATUR FLERFUNKTIONELLT RENGÖRINGSMEDEL MED BLEKMEDEL

GRUNT NATUR är ett effektivt, miljövänligt rengörings- och desinfektionsmedel med blekande effekt.

Grunt Natur är avsedd för avlägsnande av mögel och röta och för allmän desinfektion av många olika typer av ytor såsom puts, betong, spackel, massiva och icke-massiva mineraliska ytor, fibercementskivor, gips, gipsskivor, tegel och andra byggmaterial samt spånskivor och träytor.

VARFÖR VÄLJA DET FLERFUNKTIONELLA RENGÖRINGSMEDLET GRUNT NATUR?

  • Det är ett högkvalitativt rengörings- och desinfektionsmedel
  • Det är klorfritt
  • Det är icke-toxiskt, icke-cancerogent och säkert att använda
  • Det är färglöst och luktfritt
  • Det är lämpligt för både inomhus- och utomhusbruk
  • Det är ett perfekt desinfektionsmedel för nästan alla typer av ytor
  • Det bleker och rengör smutsiga ytor effektivt
  • Det skadar inte ytan och bevarar dess textur
  • Dekorativa ytbehandlingsmedel kan appliceras efter rengöring

RESULTATET BLIR EN GLÄNSANDE, REN OCH DESINFICERAD YTA

ANVÄNDNING AV DET BLEKANDE RENGÖRINGSMEDLET GRUNT NATUR

Produkten är lättanvänd och inte skadlig för människor, djur eller miljön. Var noga med att följa bruksanvisningen.

Grunt Natur kan appliceras med pensel eller roller: normalt i 2 skikt applicerade med 30–40 minuters mellanrum vid temperatur över +5 С (luftfuktighet under 75%). Åtgång: 100–250 g/m2.

När Grunt Natur används för behandling av mineraliska ytor, applicera medlet tills ytan är mättad, låt verka i 10 minuter och skölj ytan.

Ytan som ska behandlas ska vara torr och fri från färg, lack och andra föroreningar.

Fryst trä får inte behandlas! Grunt Natur får inte blandas med andra produkter!

Ytan kan målas över eller behandlas med dekorativa material när ytan har torkat tillräckligt. Torktiden är ca 24-72 timmar.

Torktiden beror på hur absorberande underlaget är och på aktuella torkförhållanden (temperatur och luftfuktighet).

Varje skikt ska få torka vid lufttemperatur mellan +12ºС och +40ºС och relativ luftfuktighet under 75%.

Klimatförhållanden såsom låg temperatur och/eller hög relativ luftfuktighet kan förlänga torktiden.

Kontakta oss gärna för hjälp och närmare information om Grunt Natur för miljövänlig rengöring och desinfektion

 

Grunt-Natur1-300x239

Bleaching reclaimed wood
House-Parnu-11 02 2013Grunt-Natur1-300x212
Tile Grout Cleaning
keraamilise pliidi puhastamine

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.