HOLZ BIO TRÄSKYDDSMEDEL

                   HOLZ BIO skyddar trä från svampangrepp, röta, mögel och insektsangrepp.

nop pdf downlaod1Instruktion för Holz BIO

VARFÖR VÄLJA TRÄSKYDDSMEDLET HOLZ BIO?

Holz Bio är ett träskyddsmedel som förlänger livslängden och höjer nötningsmotståndet av behandlat trä samt höjer motståndet mot svampangrepp och blånad. Behandlingen gör träet starkare och mer hållbart samt hämmar till och med befintlig åldring och nedbrytning.

Produkten är certifierad enligt EN 84 vilket intygar motståndet av trä behandlat med Holz Bio mot svamporganismer såsom Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum och Coriolus versicolor.

Det är den perfekta träskyddslösningen för både inomhus- och utomhusbruk.

Holz Bio är fritt från biocider, miljövänligt, icke-toxiskt, icke-cancerogent samt brand- och explosionssäkert.

När produkten har absorberats i träytan binds den kemiskt till cellstrukturen utan att bilda något ytskikt så att träet kan andas naturligt.

Holz Bio finns tillgängligt i olika kulörer och i en färglös version. Produkten kan användas självständigt eller som en primer. Vid behov kan den målas över, lackeras eller behandlas med andra dekorativa material.

RESULTATET BLIR EN NATURLIG, HÅLLBAR OCH MOTSTÅNDSKRAFTIG TRÄYTA.

video su www.youtube.com</a> oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.</div></div>

ANVÄNDNING AV TRÄSKYDDSMEDLET HOLZ BIO

Holz BIO är lättanvänt och inte skadligt för människor, djur eller miljön. Var noga med att följa bruksanvisningen.

Medlet kan appliceras med pensel eller roller alternativ genom doppning: normalt i 2-3 skikt applicerade med 40-60 minuters mellanrum vid temperatur över +5ºС (luftfuktighet under 75%).

Åtgång: 200–300 g/m2 (1L per 3–5 m2).

Ytan som ska behandlas ska vara torr och fri från damm, bark, färg/lack och andra föroreningar.

Fryst trä får inte behandlas! Holz Bio får inte blandas med andra produkter!

Ytan kan målas över eller behandlas med andra dekorativa material när produkten har torkat tillräckligt.

Torktiden beror på hur absorberande underlaget är och på aktuella torkförhållanden (temperatur och luftfuktighet).

Varje skikt ska få torka vid lufttemperatur mellan +12ºС och +40ºС och relativ luftfuktighet under 75%.

Torktiden är ca 24-72 timmar.

Klimatförhållanden såsom låg temperatur och/eller hög relativ luftfuktighet kan förlänga torktiden.

Kontakta oss gärna för hjälp och närmare information om träskyddsmedlet Holz Bio för skydd och längre livslängd.

HolzBio bottleHolz-Bio-coverhb1-300x30012hb2-300x3001

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.