HOLZ OIL FÖR TRÄ-, STEN- OCH BETONGYTOR

HOLZ OIL är en dekorativ, skyddande och vattenavvisande olja för behandling av trä-, sten- och betongytor

nop pdf downlaod1Instruktion för Holz OIL

Holz Oil ger effektivt skydd för nya eller tidigare behandlade ytor vid bostadshus, t ex träfasader, terrasser, utemöbler, olika sten- och betongföremål, fönster, dörrar osv.

Varför välja Holz OIL?

 • Den är en högkvalitativ oljeprodukt
 • Den är icke-toxisk och säker att använda
 • Den är lämplig för inomhus- och utomhusbruk
 • Den bildar ett skyddande, vattenavvisande ytskikt och skyddar ytan från fukt, smuts och väderpåverkan
 • De bevarar och lyfter fram ytans naturliga textur
 • Den har utmärkt inträngningsförmåga
 • Den lakar inte ur så lätt eftersom den binds kemiskt till den behandlade ytan
 • Den gör porösa mineraliska material (såsom sten och betong) starkare
 • Den förebygger sprickbildning i träet
 • Ytan kan behandlas med ytterligare dekorativa behandlingsmedel
 • Den kan brytas med pigment för oljefärg

RESULTATET BLIR EN VACKER, SKYDDAD OCH VATTENAVVISANDE TRÄ-, STEN- ELLER BETONGYTA

ANVÄNDNING AV HOLZ OIL

Holz OIL är lättanvänd och inte skadlig för människor, djur eller miljön. Var noga med att följa bruksanvisningen. Vid behov kan Holz Oil spädas ut med lacknafta och brytas genom att tillsätta pigment.

Holz Oil kan appliceras med pensel, roller, spruta eller trasa: i 2-3 skikt applicerade med 40 minuters mellanrum vid temperatur över +5º och luftfuktighet under 80%. Medlet kan även appliceras genom doppning eller blötläggning eller under vakuum.

Åtgång: 60-80 g/m2 (1L per 12- 16 m2) vid de flesta ytor, 10-15 m2/L på hyvlat trä och 5-8 m2/L på sågat trä. Ytan som ska behandlas ska vara torr och fri från damm, bark, färg, lack och andra föroreningar.

Före behandling av obehandlat trä med Holz Oil, kan man även använda andra träskyddande produkter såsom, Holz Bio, Holz Prof eller rengöringsmedel såsom HP Renovator.

Överflödig olja kan avlägsnas med en pappershandduk eller en ren trasa. Rengör redskapen och utrustningen med tvål och vatten eller lacknafta efter arbetet. Ytan kan målas över eller behandlas med dekorativa ytbehandlingsmedel när ytan har torkat tillräckligt.

Kontakta os gärna för hjälp eller närmare information om Holz Oil för behandling av trä-, sten- och betongytor.

Holz Oilholz-oil-21-300x300holz-oil-32-300x300
DSC 5138

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.