HOLZ PROF (HR PROF) FLAMSKYDDSMEDEL

HOLZ PROF (HR PROF) är ett miljövänligt flamskyddsmedel för fullständigt skydd av träytor.

nop pdf downlaod1Instruktion för Holz Prof

Det är ett högkvalitativt vattenbaserat flamskyddsmedel för behandling av träytor och trädetaljer vid byggnader och andra konstruktioner, antingen vid nybyggnad eller vid renovering, för skydd mot brandpåverkan och antändning.

VARFÖR VÄLJA FLAMSKYDDSMEDLET HOLZ PROF (HR PROF?

Detta flamskyddsmedel är certifierat på hög nivå för olika träslag: från massivt trä (barr- och lövträ) till plywood, från exotiska träslag till modifierat trä.

Träprodukter behandlade med Holz Prof (HR Prof) uppfyller kraven enligt EU-byggproduktförordningen och möjliggör användare att ansöka om CE-märkning för behandlat trä

Det är den perfekta flamskyddslösningen för både inomhus- och utomhusbruk.

Holz Prof (HR Prof) ;"> är färglöst och luktfritt och kan vid behov målas över, lackeras eller behandlas med andra dekorativa material.

Den unika patenterade tekniken gör att Holz Prof (HR Prof) bidrar till längre livslängd av behandlat trä genom att höja motståndet mot svampangrepp och blånad. För ännu effektivare skydd mot yttre påverkan och åldring rekommenderar vi behandling med Holz Bio.

När produkten har absorberats i träytan binds flamskyddsmedlet kemiskt till cellstrukturen utan att bilda något ytskikt så att träet kan andas naturligt.

RESULTATET BLIR EN NATURLIG, HÅLLBAR OCH FLAMSKYDDAD TRÄYTA ENLIGT EUROPEISK BRANDKLASS B-s1, d0

CERTIFIERING OCH GODKÄNNANDE AV FLAMSKYDDSMEDLET HOLZ PROF

Produkten är certifierad enligt EU-förordning nr 305/2011 (byggproduktförordningen). Utarbetandet och produktionen är godkända enligt ISO 9001- 2008.

The efficiency of Effektiviteten av flamskyddsmedlet Holz Prof (HR Prof) är internationellt provad och godkänd av ansedda ackrediterade laboratorier och certifieringsorgan och uppfyller följande klassificeringskrav:

  • Brandskyddande effekt: europeisk brandklass B-s1-d0 (brittisk klass 0) vid massivt trä enligt EN 13501-1 (EN13823 och EN 11925-2)
  • Brandmotståndsprovning K110 och K210 enligt EN 13501-2 (EN 14135, EN 1363-1 och EN 1363-2)
  • Brandprovning enligt ISO 5660
  • Brandskydd av golvbeläggning A2/B Fl enligt EN-13501-1 (EN ISO 11925-2:2010 och ISO 9239-1)
  • Effektivitet vid utomhusbruk baserat på ökat motstånd av flamskyddsbehandlat trä vid brandprovning enligt NT FIRE 053 & NT FIRE 054
  • Hygroskopisk provning NT Build 504

ANVÄNDNING AV FLAMSKYDDSMEDLET HOLZ PROF

TProdukten är lättanvänd och kräver ingen ytterligare skyddsbehandling. Den är inte skadlig för människor, djur eller miljön. Det är viktigt att följa bruksanvisningen noga.

Medlet kan appliceras med pensel, roller eller spruta: normalt i 3 skikt applicerade med minst 1 timmes mellanrum. Medlet kan även appliceras genom doppning i en tank eller under vakuum i en autoklav.

Åtgång: 300 g/m2 (270 ml/m2) vid de flesta barrträ- och lövträslag; 400 g/m2 (360 m/l per m2) vid jättetuja för att säkra ett inträngningsdjup på 2,0 - 4,5mm.

Ytan som ska behandlas ska vara torr och fri från damm, bark, färg/lack och andra föroreningar.

Fryst trä får inte behandlas och HolzProf (HR Prof) får inte blandas med andra produkter. Ytan kan målas över eller behandlas med andra dekorativa material efter att den har torkat tillräckligt.

Torktiden beror på hur absorberande underlaget är och på aktuella torkförhållanden (temperatur och luftfuktighet). Torktiden är ca 24-72 timmar vid +20 C/relativ luftfuktighet 65%.

Kontakta oss gärna för hjälp och närmare information om flamskyddsmedlet Holz Prof (HR Prof) för trä.

Holz-Prof1-300x239
plywood-12-300x300pressed-paper-22-300x300sawdust-32-300x300
foam
paper-ceiling-300x300
fire-test-with-hay
 

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.