HP ANTI RUST METALLSKYDDSMEDEL OCH ROSTOMVANDLARE

Effektiv lösning för rostomvandling och skydd av metall.

HP Anti Rust skyddar nya metallytor mot korrosion och hindrar spridning av befintlig metallskada på gamla bilar, båtar, trädgårdsredskap osv genom att omvandla korrosion till ett skyddande ytskikt.

nop pdf downlaod1HP Anti Rust instruction

VARFÖR VÄLJA ANTI RUST?

  • Det är högkvalitativt och miljövänligt
  • Det är fritt från VOC och tunga metaller
  • Det är färglöst och luktfritt
  • Det skadar inte metallen och stärker dess textur
  • Det binds kemiskt till metallen och har hög vidhäftningsförmåga
  • Det hämmar befintliga korrosionsprocesser och hindrar uppkomst av ny korrosion
  • Det bildar ett fast, skyddande ytskikt på metallen som höjer dess hållbarhet och nötningsmotstånd
  • Det är ett brandbeständigt skyddsmedel

RESULTATET BLIR EN FÖRNYAD, KORROSIONFRI OCH STARKARE METALLYTA

.</div></div>

ANVÄNDNING AV HP ANTI RUST

Produkten är lättanvänd och inte skadlig för människor, djur eller miljön. Var noga med att följa bruksanvisningen.

Medlet kan appliceras med pensel, roller eller spruta eller genom doppning: normalt i 1-2 skikt applicerade med 40-60 minuters mellanrum vid temperatur över +5ºС (relativ luftfuktighet under 75%).

Åtgång: minst 100-130 g/m2.

Undvik att produkten absorberas i ytan, detta kan orsaka missfärgning. Om produkten hamnar på en färgad yta, skölj genast av den med mycket vatten.

Ytan som ska behandlas ska vara torr och fri från damm, bark, torkolja, färg, lack eller annat filmbildande eller vattenavvisande material och andra föroreningar.

HP Anti Rust får inte blandas med andra produkter!

Medlet kan målas över eller behandlas med dekorativa material när ytan har torkat tillräckligt. Torktiden är ca 24-48 timmar.

Klimatförhållanden såsom låg temperatur och/eller hög relativ luftfuktighet kan förlänga torktiden.

Kontakta oss gärna för hjälp och närmare information om metallskyddsmedlet och rostomvandlaren HP Anti Rust

AntiRust bottle
Anti corrosion and metal protection solution
ant1ant2

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.