HP RENOVATOR ÄR EN LÖSNING FÖR TRÄRENOVERING

HP RENOVATOR är en effektiv lösning för snabb renovering av trä

nop pdf downlaod1HP RENOVATOR instruction for wood treatment

HP Renovator är avsett för avlägsnande av smuts och mörka fläckar samt renovering av olika typer av trä och träföremål såsom fasader, hus, terrasser, plattformar osv.

VARFÖR VÄLJA HP RENOVATOR FÖR TRÄBEHANDLING?

HP Renovator är ett vattenbaserat luktfritt rengöringsmedel som är fritt från klor och klorföreningar samt har goda inträngningsegenskaper. Det rengör smutsiga ytor, gör ytan ljusare och återställer den gamla träytans naturliga färg. HP Renovator är lämpligt för rengöring av nysågat trä från mörka fläckar och även för behandling av speciella typer av trä såsom teak och mahogny.

Produkten är perfekt för trärenovering både inomhus och utomhus.

HP Renovator är fritt från biocider, icke-toxiskt, brand- och explosionssäkert och skadar inte träets struktur. Behandlingen gör träet starkare och mer hållbart.

Vid behov kan produkten appliceras flera gånger. Behandlad yta kan målas över eller behandlas med andra dekorativa och skyddande material.

RESULTATET BLIR EN FÖRNYAD, REN OCH STARKARE TRÄYTA

se è disabilitato nel browser.</div></div>

ANVÄNDING AV HP RENOVATOR FÖR TRÄ

Produkten är lättanvänd och inte skadlig för människor, djur eller miljön. Var noga med att följa bruksanvisningen.

Medlet kan appliceras med pensel, roller eller spruta vid temperatur på minst +5 С.

Åtgång: minst 100-150 ml/m2. Låt verka i 10-20 minuter efter applicering, skrubba sedan det behandlade träet med en borste och skölj med vatten eller använd högtryckstvätt (max 80 bar).

Undvik att produkten absorberas i ytan, detta kan orsaka missfärgning. Om produkten hamnar på en färgad yta, tvätta av den omedelbart med mycket vatten. Vid mycket smutsig yta kan behandlingen upprepas.

Ytan som ska behandlas ska vara torr och fri från bark, färg/lack och andra föroreningar.

HP Renovator får inte blandas med andra produkter.

Ytan kan målas över eller behandlas med olika oljor såsom Holz Oil eller andra skyddande och dekorativa medel när ytan har torkat tillräckligt.

Kontakta oss gärna för hjälp och närmare information om HP Renovator för snabb renovering av trä.

HP-Renovator-bottlerenovator-21-300x300renovator-11-300x300hr stain  renovator

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.