MeistVILKA ÄR VI?

Vi har i över femton år arbetat med forskning och utveckling, produktion av kemikalier och försäljning av miljövänliga produkter för trä och andra industriella material för både industriellt bruk och hushållsbruk. Sedan vår verksamhetsstart har vi uppnått väsentliga resultat inom utveckling av vår ansedda, patenterade sakkunskap. Vi levererar högkvalitativa produkter som uppfyller gällande krav enligt EU-förordningar och direktiv.

Våra viktigaste inriktningar

  • Träskydd: flamskyddsmedel, höjning av träets hållbarhet, skyddsoljor, produkter för trärenovering
  • Ytbehandling: behandling av metall, betong, sten
  • Rengöring och desinfektion: allmänrengöringsmedel, antibakteriella lösningar

HOLZ Prof OÜmedverkar aktivt i olika forskningsprojekt av specialister vid ansedda ackrediterade institut och laboratorier.

Över 60 officiella provningar har genomförts med positivt resultat. Vår produktion och vårt forsknings- och utvecklingsarbete är certifierade enligt kvalitetsledningsstandard ISO 9001:2008.

Miljöfrågor är ett av de viktigaste teman idag. Kemiindustrin håller på att utvecklas mot miljövänliga lösningar. Åtgärder vidtas för att bidra till hållbar utveckling. Såväl myndigheter som kunder kräver allt säkrare och miljövänligare produkter vilket leder till inskränkningar av marknaden. Lyckligtvis bygger HOLZ Prof OÜ:s verksamhet på miljövänlighet: produkterna är både effektiva och säkra och lämnar inga skadliga rester. Företaget har uppnått en balans mellan hållbar utveckling, effektivitet och säkerhet som bidrar till dess framgång.

Alla våra uppfinningar är patenterade och har säkerhetscertifikat. 

Våra produkter har provats såväl på laboratorier som i praktiken och har uppvisat utmärkt kvalitet. Vi samarbetar med forskare i Estland, andra EU-länder och Ryssland inom tillämpad teknik.

tulekaitsevahendi-sertifikaadid

Senza-titolo

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.