Teade sertifikaatide kohta

Tulekaitse vahendi sertifikaatid

Alates 01.01.2015 on jõustunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr. 305/2011,mis nõuab tuletõkkevahendite toimivuse püsivuse vastavussertifikaatide olemasolu. Antud vastavussertifikaadid saavad väljastada ainult akrediteeritud asutused.

SA Eesti Akrediteerimiskeskuse andmetel Eestis ei ole ühtegi akrediteeritud sertifitseerimisasutust tuletõkketoodete sertifitseerimiseks EN 13501 järgi.

Seoses sellega, Holz Prof OÜ omab vastavussertifikaate väljastatud BMTRADA (Läti), mille tegevuse on akrediteerinud Ühendkuningriigi Akrediteerimisteenistus UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ning GTC (Leedu) poolt ja on kooskõlastatud Päästeametiga Eestis. Nende sertifikaatide alusel Holz Prof OÜ väljastab toimivusdeklaratsiooni tulekaitsevahendile.

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and to customize your experience and display advertising. By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree to our use of cookies. To find out more visit the Cookie Policy and Privacy Statement.